Access Veri Tipleri

Veritabanı hazırlamaya başlarken tablolar oluşturulduktan sonra bu tabloların alanları için veri tiplerinin belirlenmesi gerekir. Peki nedir bu veri tipi?

Veri tipi; tablodaki alana hangi şekilde verinin girileceğinin belirlenmesidir. Örneğin; herhangi bir tarih aralığında sorgulama yapmak istediğimizde, veri tipimiz tarih değil de metin veya sayı ise; bu alanların içerisindeki verilerin dönüşümü için uğraşmak gerekir. O yüzden en sağlıklısı tarih gireceğimiz alanın veri tipinin Tarih/Saat olmasıdır.

Başlıca veri tipleri;

Metin: Alfanümerik veri tipidir. Alanın veri tipi bu şekilde belirlendiği zaman, girilen veri sayı da olsa metin olarak algılanacaktır ve herhangi bir matematiksel işlem yapılamayacaktır. Maksimum karakter sayısı 255’tir.
Not: Uzunluğu daha önceden belirlenmeyen veriler için kullanılır. Adres, açıklama gibi uzun bilgilerin tutulmasında kullanılır. Alfanümerik veri girişi yapılabilir. Bu tip seçildiğinde de bu alanla herhangi bir matematiksel işlem yapılamayacaktır. Maksimum karakter sayısı 64000’dir.
Sayı: Ondalık veya tam sayı girişi için kullanılır. Bu alana girilen veriler sadece sayı olabilir. Metin girilemez. Veri tipi olarak bu tip seçildiğinde matematiksel işlem yapılabilir.
Tarih/Saat: Tarih ve saat gibi zaman girişleri için kullanılır.
Para Birimi: Bu alana para birimi ile ilgili sayısal bilgiler girilebilir. Matematiksel işlemlerin de yapılabildiği bu tip için, tam sayı en fazla 15 basamak, ondalık kısım ise en fazla 4 basamak olabilir.
Otomatik Sayı: Her kayıt girişinde istenirse birer birer, istenirse rastgele sayı olarak üretilebilir. Yalnız otomatik sayı tablodaki kayıt sayısını göstermez. Kayıtlar sırayla eklendikten sonra aradan herhangi bir kayıt sildiğinde diğer satırlar düzenlenmez. Ayrıca bir tabloda birden fazla “Otomatik Sayı” alanı bulunamaz.
Evet/Hayır: Sadece iki cevabın bulunduğu durumlarda kullanılır. Örneğin; doğru-yanlış, bay-bayan, açık-kapalı gibi.
OLE Nesnesi: OLE teknolojisini destekleyen her türlü veri eklenebilir. Bu veri resim, grafik, belge vb. olabilir. Eklenen nesnenin büyüklüğü disk alanının üzerinde kaplanacak alanı da belirler.

980 total views, 7 views today