PHP – Include ve Require Arasındaki Fark

Çalıştırdığımız iki fonksiyonda aynı işlemleri rahatlıkla yapabiliyor diye söylemiştik.Şimdi gelelim ikisi arasındaki farklara.

Include;
Include ile çağırdığımız dosyanın mevcut olup olmaması önemli değildir. Yani şöyle düşünürsek;
Bu dosya mevcut ise ben çağırırım kodları işlerim işime devam ederim. Eğer dosya mevcut değil ise önemsemem ve bir sonraki satırdan işime devam ederim.

Require;
Require ile çağırdığımız dosya mevcut olup olmaması önemlidir.Şu şekilde izah edelim;
Bu dosya mevcut ise ben dosyayı çağırırım kodları işlerim ve işime devam ederim. Eğer dosya mevcut değil ise programı o anda durdurum. Geriye kalan kodların hiçbirini çalıştırmam. Fakat o ana kadar çalışmış kodları da iptal etmem.

889 total views, 5 views today