SQL – Integer İfadeler

Sql’de işimize yarayacak integer ifadelerin açıklamaları ve örnekleriyle yazıya döktüm. Umarım faydalı olur.

1) ABS(x)

a. Amacı: Sayının mutlak değerini almamızı sağlayan ifadedir.
b. Örnek Kullanım:
SELECT ABS(2);
Ekran Çıktısı: 2
SELECT ABS(-2);
Ekran Çıktısı: 2


2) CEIL(x)

a. Amacı: Ondalıklı sayıyı, kendisinden bir büyük sayıya yuvarlar.
b. Örnek Kullanım:
SELECT CEIL(1,27);
Ekran Çıktısı: 2
SELECT CEIL(-1,27);
Ekran Çıktısı: -1


3) CEILING(x)

a. Amacı: Ondalıklı sayıyı, kendisinden bir büyük sayıya yuvarlar.
b. Örnek Kullanım:
SELECT CEIL(1,27);
Ekran Çıktısı: 2
SELECT CEIL(-1,27);
Ekran Çıktısı: -1


4) FLOOR(x)

a. Amacı: Ondalıklı sayıyı, kendisinden bir küçük sayıya yuvarlar.
b. Örnek Kullanım:
SELECT FLOOR(1,26);
Ekran Çıktısı: 1
SELECT FLOOR(-1,26);
Ekran Çıktısı: -2


5) MOD(N,M) – N%M – N MOD M

a. Amacı: Verilen N sayısının M sayısına göre modunu alır.
b. Örnek Kullanım:
SELECT MOD(234,10);
Ekran Çıktısı: 4
SELECT 234%10;
Ekran Çıktısı: 4
SELECT 234 MOD 10;
Ekran Çıktısı: 4


6) POW(x,y)

a. Amacı: Kuvvet alma. X üssü y
b. Örnek Kullanım:
SELECT POW(2,2);
Ekran Çıktısı: 4
SELECT POW(4,3);
Ekran Çıktısı: 64


7) POWER(x,y)

a. Amacı: Kuvvet alma. POW ifadesiyle aynı işlemi yapar.
b. Örnek Kullanım:
SELECT POWER(3,2);
Ekran Çıktısı: 9


8) RAND() – RAND(x)

a. Amacı: Rastgele sayı üretir.
b. Örnek Kullanım:
SELECT RAND();
– Rastgele bir sayı üretir.
SELECT RAND(5);
– Rastgele 5 sayı üretir.


9) ROUND(x) – ROUND(x,d)

a. Amacı: Ondalıklı sayının, ondalıklı bölümünü .50’den büyükse yukarı, küçükse aşağı yuvarlar. d değeri de virgülden sonra kaç basamağın gösterileceğini bildirir.
b. Örnek Kullanım:
SELECT ROUND(-1.28);
Ekran Çıktısı: -1
SELECT ROUND(-1.76);
Ekran Çıktısı: -2
SELECT ROUND(1.2634,1);
Ekran Çıktısı: 1.3


10) SQRT(x)

a. Amacı: Karekök almamızı sağlar.
b. Örnek Kullanım:
SELECT SQRT(4);
Ekran Çıktısı: 2
SELECT SQRT(144);
Ekran Çıktısı: 12
SELECT SQRT(-16);
Ekran Çıktısı: null değer döner.

Görüntüleme: 954 , Bugün: 1